ปลัดกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคจากงานเดินวิ่งการกุศลฉลองความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ 175 ปี

พฤหัส ๒๑ สิงหาคม ๒๐๐๘ ๐๘:๑๔
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาคจากงานเดินวิ่งการกุศลฉลองความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ 175 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105 หรือ 02-643- 5000 ต่อ 2619

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด