งานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อยและสินค้าสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พุธ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๐๘ ๑๐:๑๗
วันที่ 25 ตุลาคม — 3 พฤศจิกายน 2551

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จัดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และสินค้าสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี” ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม—3 พฤศจิกายน 2551 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมภายในงาน อาทิ

ชิม ขนมหวาน อาหารนานาชนิดทั่วภูมิภาค เช่น กระยาสารท, ขนมเขียว, กุ้งเผา, ปลาเผา, น้ำพริกต่าง ๆ เป็นต้น

ชม การแสดงของนักเรียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ซื้อ สินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มสินค้า OTOP ของทุกภาคทั่วไทยจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์จากใบลาน, ผลิตภัณฑ์จากกก, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย, ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284, www.tat8.com เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 — 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด