งานมหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อยและสินค้าสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี

พุธ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๐๘ ๑๐:๒๑
วันที่ 25 ตุลาคม — 3 พฤศจิกายน 2551

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์ จัดงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และสินค้าสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี” ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม — 3 พฤศจิกายน 2551 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมภายในงาน อาทิ

ชิม ขนมหวาน อาหารนานาชนิดทั่วภูมิภาค เช่น กระยาสารท, ขนมเขียว, กุ้งเผา, ปลาเผา, น้ำพริกต่าง ๆ เป็นต้น

ชม การแสดงของนักเรียน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ซื้อ สินค้าสหกรณ์จากกลุ่มเกษตรกร, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่มสินค้า OTOP ของทุกภาคทั่วไทยจากผู้ผลิตโดยตรง เช่น ผลิตภัณฑ์จากใบลาน, ผลิตภัณฑ์จากกก, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย, ผ้าพื้นเมือง เป็นต้น

นางอธิชา โรจนสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 25 ตุลาคม — 3 พฤศจิกายน 2551 สามารถจัดวางเส้นท่องเที่ยว พร้อมทั้งเลือกชิมอาหารอร่อย เลือกซื้อสินค้าชุมชน เลือกชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านภายในงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และสินค้าสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี”

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว

ททท.สำนักงานนครนายก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมเพิ่มทางเลือกแวะชมแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในพื้นที่ใกล้ ใช้เวลาสัก 2 วัน 1 คืน เริ่มต้นออกเดินทางจากบ้านแต่เช้า แวะไหว้หลวงพ่อพุทธโสธร ชมพระอุโบสถหลังงามมูลค่ากว่า 2,500 ล้าน จากนั้นมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองปราจีนบุรี แวะนมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ ณ “โบราณสถานสระมรกต” และชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ เรียนรู้เรื่องศาสตร์แพทย์แผนไทย “ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ฟังเรื่องเล่าเรื่องราวเมืองปราจีนบุรีและชมของสะสม “ตะเกียงโบราณนับหมื่นดวง” และชมการสาธิต “เผาไส้ ไล่ลม” สำหรับจุดตะเกียงเจ้าพายุ ณ “พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์” ก่อนเข้าที่พักแวะเที่ยวงาน “มหกรรมขนมหวาน อาหารอร่อย และสินค้าสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อรับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านและเลือกซื้อของฝาก วันที่สองของการเดินทาง เลือกเที่ยวได้สองจังหวัด

จังหวัดนครนายก สามารถแวะเที่ยวน้ำตกสวย — น้ำตกนางรอง หรืออุทยานวังตะไคร้, ชมเขื่อนขุนด่านปราการชล หนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง “ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ” , ศึกษาประวัติศาสตร์ทางการทหาร “อาคาร 100 ปี รร.จปร.” และทดสอบกำลังใจด้วยกิจกรรม “ยิงปืนจริง” ภายในโรงเรียนนายร้อย จปร. หรือจะเยี่ยมชมโรงเรียนเตรียมทหาร ศูนย์รวมอนาคตรั้วของชาติทั้ง 4 เหล่าทัพ ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จังหวัดสระแก้ว เดินทางออกจากที่พักแต่เช้าหน่อยถึงอำเภอวัฒนานคร เลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอตาพระยา เพื่อจับจองที่นั่ง “รถอีแต๊ก” ชมประติมากรรมทางธรรมชาติ “ละลุ” ชมการบูรณะปราสาทหินเก่าแก่ของจังหวัดสระแก้ว “ปราสาทสด๊กก๊อกธม” รับประทานอาหารกลางมีให้เลือกสรรทั้งอาหารตามสั่ง, อาหารเวียดนาม ก่อนจะเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาดโรงเกลือ ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ก่อนเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานนครนายก โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284, www.tat8.com เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 — 16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด