ธนาคารกสิกรไทย เชิญร่วมฟังการสนทนา “6 อรหันต์บรรษัท พบสื่อมวลชน”

พฤหัส ๓๐ ตุลาคม ๒๐๐๘ ๑๗:๒๔
ด้วยธนาคารกสิกรไทยจะสรุปภาวะเศรษฐกิจของปี 2551 ใน 3 ไตรมาสแรกที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาพรวมเศรษฐกิจโลก ทิศทางธุรกิจตลาดทุน สถานการณ์ของลูกค้ากลุ่มบรรษัทของธนาคาร ฯ และนโยบายที่ธนาคาร ฯ มีต่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าว โดยมีคุณธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน, คุณสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา, คุณวศิน วณิชย์วรนันต์, คุณพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล คุณชาติชาย สุนทรเกียรติ และ คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมสนทนา ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้องปัญญาพล ชั้น 8 ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน ตามกำหนดการ ดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด