สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย แถลงข่าว ข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ระหว่าง ส.ส.ท. และ สสส.

อังคาร ๒๓ ธันวาคม ๒๐๐๘ ๐๘:๔๒
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน

ร่วมงานแถลงข่าว

พิธีบันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน

ส่งเสริมสื่อเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ระหว่าง

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

(โดย คุณเทพชัย หย่อง)

และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

(โดย คุณสุภกร บัวสาย)

ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2551

เวลา 13.30 น. — 15.00 น.

ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 13 อาคารชินวัตร 3

ถ. วิภาวดีรังสิต

ประชาสัมพันธ์ทีวีไทย อรณัฐรัฐ (ปุ๊กกี้) 0-2791- 1578 / 0-81901 — 0555

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด