ครบรอบ 100 ปีตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

ศุกร์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๙ ๐๙:๐๙
จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดโครงการ “ด้วยรักและภักดี ๑๐๐ ปี ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร" เพื่อรำลึกถึงเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่มีความกตัญญู จงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด โดยจัดกิจกรรมขึ้นตลอดปี ๒๕๕๒

ประเดิมจัดกิจกรรมแรกในวันแห่งความรักสากล ๑๔ กุมภาพันธ์นี้ โดยการจัดให้มีการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่บ่าวสาว พร้อมบริการถ่ายภาพพร้อมกรอบรูปให้คู่สมรส และการแจกของที่ระลึกคู่บ่าวสาวฟรี ! การจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การสาธิตการรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาอภัยบูเบศรให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี อาทิ เดือน เมษายน มีกิจกรรม พาเจ้าพระยา ฯกลับบ้าน โดยจัดงานทอดผ้าป่า ไปวัดบ้านเกิดของท่าน ณ เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เดือนมิถุนายน จัดกิจกรรม“คาราวานส่งเสริมสุขภาพ” แนะบำบัดรักษาโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน ๔ ภาค ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงาน พร้อมติดตามข่าวสาร จากทางจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องต่อไป.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-682-9880 แฟกซ์ 02-682-9884-5

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด