ภาพข่าว: รองนายกฯ มอบ “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” ปี 2551

อังคาร ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ ๐๙:๒๗
นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award — TQA) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class -TQC) ประจำปี 2551 ซึ่งปีนี้ไม่มีองค์กรใดได้รับรางวัล TQA ส่วนรางวัล TQC มีองค์กรได้รับรางวัล 4 องค์กร ได้แก่ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ซึ่งงานนี้จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการเป็นเลิศระดับมาตรฐานโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด