สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการประกาศรางวัลโพสต์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004

อังคาร ๒๒ มีนาคม ๒๐๐๕ ๑๖:๑๒
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--ลีโอ แอคดิเวชั่น
เนื่องด้วย บริษัท สตาร์ รีชเชอร์ส กรุ๊ป ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ งานแถลงข่าวและการประกาศรางวัล โพสต์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004 ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวและการประกาศรางวัล โพสต์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ลิปเปอร์ เอเชีย จำกัด
สำหรับรางวัล โพสต์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004 คือ รางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดสรรกองทุนที่สามารถบริหารกองทุนได้ประสบความสำเร็จในแง่ผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ลิปเปอร์เป็นบริษัทในเครือรอยเตอร์ ที่ผลิตข้อมูลและตัวเลขวิเคราะห์กองทุนทั่วประเทศมากกว่า 115,000 กองทุน และเป็นผู้ก่อตั้ง รวมถึงการจัดรางวัลกองทุนดีเด่นในหลายประเทศในแถบเอเชีย อาทิเช่น ประเทศฮ่องกง, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์ และมาเลเซีย
การประกาศรางวัลกองทุนดีเด่นปี 2004 ในครั้งนี้ ทางหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ได้เข้าร่วมการสนับสนุนการจัดรางวัลกับบริษัท ลิปเปอร์ เป็นครั้งที่ 3 ในประเทศไทย ตามวันและเวลาดังนี้ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 เวลา 15.30 - 17.15 น. ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
กำหนดการประกาศรางวัลและการแถลงข่าว
รางวัลโพสต์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2548 เวลา 15.30 - 17.15 น.
ณ ห้องประชุม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
----------------------------------
15.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
16.00 น. ตัวแทนจากบริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
กล่าวต้อนรับสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
- ที่มา และวัตถุประสงค์ของการจัดการมอบรางวัลโพสต์/ลิปเปอร์
กองทุนดีเด่นประจำปี 2004
16.15 น. มร.เคนเนท คอห์ หัวหน้าฝ่ายวิจัย ลิปเปอร์ เอเชีย กล่าวถึง
- บทบาทของลิปเปอร์ เอเชีย ในการมอบรางวัลโพสต์/ลิปเปอร์
กองทุนดีเด่นประจำปี 2004
16.30 น. การมอบรางวัลโพสต์/ลิปเปอร์ กองทุนดีเด่นประจำปี 2004 โดย
นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการบริหาร
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
17.00 น. นายอดิศร เสริมชัยวง นายกสมาคม บริษัทจัดการกองทุนรวมแห่งประเทศไทย
กล่าวปิดงานแถลงข่าว
17.15 น. กลุ่มบริษัทที่ได้รับรางวัลร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
คุณปาริฉัตร เศวตเศรนี และคุณศศิธร เหมือนประยูร
โทร.0-2684-5731-32 หรือ 0-2648-6765--จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด