ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานฝันกีฬาเฟ้นหาดาวรุ่งไทย สนับสนุนการแข่งขัน “ไทยแลนด์ ฟุตซอลลีก 2009”

อังคาร ๒๘ เมษายน ๒๐๐๙ ๑๔:๕๙
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์ ฟุตซอลลีก 2009” เฟ้นหานักกีฬาดาวรุ่งป้อนสู่ทีมชาติ ร่วมพัฒนากีฬาฟุตซอลไทยให้ไปไกลถึงระดับโลก

นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาฟุตซอลลีกอาชีพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากีฬาฟุตซอลลีกอาชีพของประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับโลก พร้อมทั้งเป็นการค้นหานักกีฬาสายเลือดใหม่มาประดับทีมชาติ จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,000,000 บาท ในการจัดการแข่งขัน “ไทยแลนด์ ฟุตซอลลีก 2009” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนหันมาให้ความสนใจกับการเล่นกีฬากันมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาวงการกีฬาให้มีชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติอีกด้วย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีนโยบายหลักในการให้บริการด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และอีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการควบคู่กันเสมอมา คือ การสนับสนุนและพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการส่งเสริมด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และกีฬา ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณการจัดการแข่ง “ไทยแลนด์ ฟุตซอลลีก 2009” เป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาสนใจด้านกีฬามากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาวงการกีฬาให้มีคุณภาพขึ้นไปสู่ระดับนานาชาติ จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศเห็นถึงความสามารถของชาวไทย” นายฐนนท์ศรณ์ กล่าว

นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ ประธานพัฒนาฟุตบอล และประธานคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬา “ไทยแลนด์ ฟุตซอลลีก 2009” ในครั้งนี้ ได้สร้างกระแสความนิยมให้กีฬาฟุตซอลก้าวเข้าไปสู่ความเป็นกีฬาอาชีพที่สมบูรณ์อีกกีฬาหนึ่งของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างนักกีฬาฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้แก่ทีมฟุตซอลไทยในอนาคต และจะเป็นการสร้างกระแสให้เยาวชนและประชาชนได้รู้จักและสนใจกีฬาฟุตซอล เป็นผลให้กลุ่มคนจำนวนมากใช้กีฬาฟุตซอลในการออกกำลังกาย และ

มีทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยการเล่นฟุตซอล รวมทั้งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนงจะส่งผลดีต่อการกีฬาของประเทศและในด้านสังคมโดยรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด