ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อสร้างอาชีพใหม่”

อังคาร ๑๒ พฤษภาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๐๔
กำหนดการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

“ โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อสร้างอาชีพใหม่ ”

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 9.00 — 12.00 น.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสาทร อาคารปัญจภูมิ

8.30 — 9.00 น. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง

9.00 — 9.30 น. ประธานในพิธี ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ รมว.กระทรวงคมนาคม และ

ฯพณฯ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.กระทรวงการคลัง เดินทางมาถึงบริเวณงาน

9.30 — 9.45 น. คุณธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน

9.45 — 10.00 น. ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ รมว.กระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดงาน

10.00 — 10.15 น. ฯพณฯ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.กระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงาน

10.15 — 10.30 น. การแสดงชุด “ดิเกฮูลู”

10.30 - 10.50 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อสร้างอาชีพใหม่” ระหว่าง

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- สมาคมรถตู้โดยสารต่างจังหวัดแห่งประเทศไทย

- บริษัท แพล็ททินัม มอเตอร์เซลส์ จำกัด

- บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัทเมืองไทยประกันภัย

10.50 — 11.10 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดย นายโสภณ ซารัมย์ รมว.กระทรวงคมนาคม และ นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.กระทรวงการคลัง พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

11.10 — 11.30 น. ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์ รมว.กระทรวงคมนาคม และ ฯพณฯ พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.กระทรวงการคลัง ให้เกียรติมอบของรางวัล โดยตัวแทนจากสมาคมรถตู้โดยสารต่างจังหวัด แห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนรับมอบ

11.30 — 12.00 น. เสร็จพิธี พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด