กรุงเทพธุรกิจ กำหนดการสัมมนา “Thailand Green Move…Green Energy”

อังคาร ๑๙ พฤษภาคม ๒๐๐๙ ๑๐:๒๖
กรุงเทพธุรกิจ กำหนดจัดสัมมนาสัญจร ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

กำหนดการสัมมนา “Thailand Green Move…Green Energy”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

8.00 - 8.45 ลงทะเบียน

8.45 - 9.00 พิธีกร ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน กล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน

9.00 - 9.45 ปาฐกถาพิเศษ

โดย ฯพณฯ โสภณ ซารัมย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

9.45 - 9.50 วิดีโอพรีเซนเทชั่น ยนตรกรรม ไฮบริด

9.50 - 11.20 เสวนา “ยนตรกรรมไฮบริด เทคโนโลยีใหม่แห่งโลกปัจจุบัน” โดย คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์

แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

คุณวัลลภ เตียศิริ

ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

หัวหน้าภาคภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณรณพงศ์ คำนวณวิทย์

นักการตลาดผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Marketing

ผู้จัดการทั่วไป บริษัทยูนิเวอร์ซัล มิวสิค

คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสื่อสากล จำกัด

คุณนิรมล เมธีสุวกุล

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พิธีกร ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

11.20 - 11.45 ถาม-ตอบ

11.45 - 11.50 พิธีกล่าวปิด

11.50 - 12.00 ผู้บริหารบ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และผู้บริหาร

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้เสวนาบนเวที

ผู้บริหารบ.โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด,ผู้แทนจำหน่าย

โตโยต้า จ.ขอนแก่น และผู้บริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้เสวนาบนเวที

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 สัมผัสยนตรกรรมรถคัมรี่ ไฮบริด

14.00 จบการสัมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด