กทม. วอนมหาดไทยผลักดันผ่อนปรนกฎระเบียบควบคุมอาคารบ้านมั่นคง

จันทร์ ๐๘ มิถุนายน ๒๐๐๙ ๑๗:๑๔
ผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ รุดเข้าพบ รมว.มหาดไทยให้ผลักดันและเร่งรัดกฎกระทรวงกำหนดข้อยกเว้นเฉพาะการสร้างบ้านมั่นคง ผ่อนปรนระยะห่าง ระยะร่น และแนวเขตของอาคาร ให้บ้านมั่นคงเดินหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชน

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือถึงการผ่อนปรนกฎระเบียบควบคุมอาคารของโครงการบ้านมั่นคง

ภายหลังการหารือ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงกับผู้สื่อข่าวว่า การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและ สร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยแก่คนจนในเมืองตามโครงการบ้านมั่นคงในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนที่เป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านเรือนยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ที่ต้องระบุว่ามีระยะห่าง ระยะร่น และแนวเขตของอาคาร ทำให้ไม่เหลือพื้นที่สำหรับปลูกสร้างบ้านเรือน ส่งผลให้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ได้รับการแก้ไข โดยกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงถึงการดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเรื่องแบบบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดติดตามเพื่อให้โครงการดังกล่าวเดินหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยรวดเร็ว

ทั้งนี้กทม. ได้ประสานให้มีการแก้ไขให้กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดข้อยกเว้นเฉพาะการสร้างบ้านมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดกฎกระทรวงเพื่อพิจารณากฎกระทรวง กทม. ก็ได้จัดส่งผู้แทน เข้าร่วมอยู่ในคณะดังกล่าวด้วย จึงอยากจะขอให้เรื่องนี้เกิดการแก้ไขโดยรวดเร็วต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด