ท่าอากาศยานไทย จัดงานสัมมนา 30 ปี ทอท. ในหัวข้อ “ Path To Be Regional Hub”

อังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๐๐๙ ๑๑:๐๐
ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จะจัดการสัมมนา 30 ปี ทอท. ในหัวข้อ “ Path To Be Regional Hub” ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 — 20.00 น. ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาฯ

กำหนดการการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ในหัวข้อ “ Path To Be Regional Hub”

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 - 20.00 น.

ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552

09.00 - 09.30 น. ลงทะเบียน

09.30 - 09.45 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

09.45 - 10.00 น. พิธีเปิด โดย นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ ผู้แทน

10.00 - 10.05 น. นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือ ผู้แทน มอบของที่ระลึกให้วิทยากรและถ่ายภาพร่วมกัน

10.05 - 10.25 น. รับประทานอาหารว่าง

10.25 - 11.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ICAO and Civil Aviation Management for Enhancing and Encouraging International Civil Aviation ”

โดย Mr. Mokhtar A.Awan ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

Regional Director International Civil Aviation Organization (ICAO)

11.00 - 11.10 น. ถาม - ตอบ

11.10 - 11.50 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “AOT Airports For Open Skies” โดย นายเสรีรัตน์ ประสุตานนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

11.50 - 12.00 น. ถาม - ตอบ

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.10 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Managing Changi Airport - An Approach to Delivering Efficiency and Quality Service” โดย Mr. Foo Sek Min, Executive Vice President (Airport Management) ท่าท่าอากาศยานชางฮี

14.10 - 14.20 น. ถาม - ตอบ

14.20 - 15.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Successful Development of A World Class Regional Hub under Consideration of Efficiency,

Punctuality, Safety and Security as well as Problem Solving in the Present Situation”

โดย Mr. Peter Trautmann ท่าอากาศยานมิวนิค

15.00 - 15.10 น. ถาม - ตอบ

15.10 - 15.30 น. รับประทานอาหารว่าง

15.30 - 16.00 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Management for Aviation Business Including Problem Solving

and Effected Factors in the Present Situation” โดย Mr.Wong Hong, Regional Director

of Industry Distribution & Financial Services International Air Transport Association (IATA)

16.00 - 16.10 น. ถาม - ตอบ

16.20 -16.50 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Key Success Factors in Building a Regional Hub”

โดย Mr. Shun Leung Wong, Manager - Committees & Marketing

Airports Council International (ACI)

16.50 - 17.00 น. ถาม - ตอบ

17.20 - 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่โรงละครอักษรา

19.00 - 20.00 น. ชมการแสดง ณ โรงละครอักษรา

สำนักสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0-2535-5554

โทรสาร 0-2535-4099

E-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด