ภาพข่าว: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) สนับสนุนการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

พฤหัส ๐๘ ตุลาคม ๒๐๐๙ ๑๕:๐๗
นายพิริยะ วิเศษจินดา ( ที่ 3 จากขวา ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย และ ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง ( ที่ 2 จากขวา ) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 400,000 บาท ( สี่แสนบาทถ้วน ) แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ (ที่ 4 จากซ้าย ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 และส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของดนตรีไทย โดยมี รศ. ศิริพร ขัมภลิขิต ( ที่ 3 จากซ้าย ) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต ร่วมในพิธี ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด