38 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ บริการด้วยใจให้ความรักดั่งคนในครอบครัว

พุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๐๙ ๑๗:๐๖
พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ครบรอบ 38 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกขอบคุณและเชิดชูเกียรติแด่ผู้มีอุปการคุณแก่มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รวมถึงมอบโล่แก่ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด โดยมีนายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ซึ่งจัดงานภายใต้แนวคิด “องค์กรแห่งความรัก” มุ่งมั่นให้บริการประชาชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ดุจญาติมิตรในครอบครัว เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจในการรับบริการด้านการแพทย์ พยาบาล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2514 เรียกทั่วไปในชื่อ โรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม แรกเริ่มให้บริการเฉพาะการคลอดบุตร ต่อมาขยายการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และในปี 2519 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด