ม.มหิดลขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๖

อังคาร ๑๙ มกราคม ๒๐๑๐ ๑๔:๑๓
ม.มหิดลขอเชิญฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๖ "Current Global Health Issues" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยมหิดล" ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๔๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด