ปฏิทินข่าวกระทรวงการต่างประเทศประจำวันนี้ (7 มิถุนายน 2548)

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๐๐๕ ๐๘:๕๑
กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--กระทรวงการต่างประเทศ
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2548
14.00 น. - นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ
H.E.Sayed Gasim Almasri อดีตผู้ช่วยเลขาธิการขององค์การการประชุม
อิสลาม(Organization of Islamic Conference - OIC) และหัวหน้าคณะ
ล่วงหน้าของ Professsor Dr.Ekmeleddin Insanoglu เลขาธิการ OIC จะ
ร่วมกันแถลงข่าว เกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดเตรียมการเยือนประเทศ
ไทยของเลขาธิการ OIC ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา
Media Program
Tuesday, 7 June 2005
1400 hrs. - Mr.Krit Garnjana-Goonchorn, Permanent Secretary of
the Ministry of Foreign Affairs, and H.E.Sayed Gasim Almasri,
Former Assistant Secretary-General of the Organization of Islamic
Conference (OIC) and Head of Advance Delegation of Professor
Dr.Ekmeleddin Ihsanoglu, Secretary-General of the OIC, will hold
a joint press conference on progress of the preparation of the
upcoming visit to Thailand of the OIC Secretary-General, at the
Naradhip Room, Ministry of Foreign Affairs, Sri Ayudhya Road.
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทร. 0-2643-5105 โทรสาร. 0-2643-5106-7 E-mail : [email protected]จบ--

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด