ภาพข่าว: อ.อ.ป. ร่วมยินดีสู่ปีที่ 8 “ โพสต์ทูเดย์ ”

ศุกร์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๑:๐๕
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 นายนิกร วนันตรากูล หัวหน้าส่วน (ระดับ7) ส่วนส่งเสริมเผยแพร่ สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นำกระเช้าดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 8 ของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดยมี ผู้บริหารของบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 5 บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด