สัมมนาโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

พุธ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๖:๕๗
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสยามซิตี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) แบบครบวงจร หนึ่งใน กลุ่มบริษัทซีดีจี

นำโดยคุณสุภาวดี พันธุมวนิช กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 : จากขวา) และคุณไกรรพ เหลืองอุทัย ผู้จัดการทั่วไป (ที่ 1 : จากขวา) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงานเบื้องต้น “โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าว

“โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลแนวเขตป่าไม้ของประเทศไทย ที่ดินของรัฐและเอกชนตามแนวเขตป่าไม้และการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

ในโอกาสนี้ นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช (ที่ 2 : จากซ้าย) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติ กล่าวมอบนโยบาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล,คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี

โทร.0-2678-0200 ต่อ 2995-9 e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด