ม.มหิดลขอเชิญร่วมงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี "มหาวิทยาลัยมหิดล"

จันทร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๔:๔๔
มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี "มหาวิทยาลัยมหิดล" ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีพิธีสงฆ์ วางพานพุ่ม มอบรางวัล และแสดงมุทิตาจิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถา เรื่อง "Current Global Health Issues" โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย อดีตผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและโภชนาการ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตรวจสุขภาพ และทำฟันฟรี ที่ตึกแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และขอเชิญร่วมพิธีเปิดลานวัฒนธรรม MU Corner เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณประตู ๖ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๘๔๙-๖๒๐๘-๑๐ www.mahidol.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด