ภาพข่าว: CDG & G-ABLE ร่วมบริจาคช่วยเฮติ

อังคาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๐ ๑๖:๒๓
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สภากาชาดไทย กลุ่มบริษัทซีดีจี & กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ได้มอบเงินให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 303,000 บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย ชุติกุศล (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด และคุณพงศ์เทพ วัฒนศิริสุข (ซ้าย) Head Of Project Management กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้แทนมอบให้กับคุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา (กลาง) เหรัญญิก สภากาชาดไทย ผู้รับมอบ โดยเงินดังกล่าวได้มาจากการรับบริจาคจากพนักงาน และเงินสนับสนุนจาก CDG & G-ABLE

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล,คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี

โทร.0-2678-0200 ต่อ 2995-9 e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด