ภาพข่าว: “ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ มธ. จัดแข่งขันแผนธุรกิจระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค”

พฤหัส ๑๑ มีนาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๕๔
ภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้สนับสนุน ร่วมเปิดการแข่งขันแผนธุรกิจ “ธรรมศาสตร์ เอเชีย มูท คอร์ป 2010” เวทีสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเพิ่มนักบริหารธุรกิจเอเชียที่มีศักยภายในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด