วันสิ่งแวดล้อมโลก

อังคาร ๐๑ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๑๕:๕๓
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมรักษ์โลก ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมกันทิ้งและกำจัดถ่านและแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว อย่างถูกวิธี โดยได้จัดตั้งกล่องรับขยะแบตเตอรี่ ไว้ที่สำนักงานใหญ่ อาคารสาธรนคร อาคารสาธรธานี 1-2 จำนวน 4 จุด ณ เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G เพื่อนำขยะแบตเตอรี่ที่ได้ ไปทำลายให้ถูกวิธี

ภัยร้ายของแบตเตอรี่ คือ มีส่วนประกอบสำคัญคือ สารตะกั่ว สารปรอท และสารเคมีอื่นๆ หากถูกทิ้งให้ปนเปื้อนในดิน หรือ แหล่งน้ำ จะก่อให้เกิดสารพิษ ส่งผลต่อพืช สัตว์ และคน รวมถึงการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จากการแพร่กระจายของไอสารเคมี หรือฝุ่นละออง หากนำไปเผารวมกับขยะมูลฝอยอื่นๆ ซึ่งเป็นอีกภัยร้ายหนึ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถนำแบตเตอรี่เก่ามาทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไว้ เพื่อธนาคารจะนำไปสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้องได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

สุพัตรา เย็นเกษม แผนกองค์กรสัมพันธ์

โทร: 02 724 8022 แฟกซ์: 02 724 8018

[email protected]

ข้อมูลธนาคาร:

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด — ก้าวนำเป็นแบบอย่างในเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง

กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นธนาคารสากลชั้นนำระดับโลก จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนและฮ่องกง ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 150 ปีในบางประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว รายได้และกำไรราว 90% ของกลุ่มมาจากเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นเฉพาะภูมิภาคและความมุ่งมั่นพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ธนาคารเติบโตในช่วงที่ผ่านมา

ด้วยจำนวนสำนักงานและสาขากว่า 1,700 แห่งในราว 70 ประเทศทั่วโลก สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้โอกาสที่น่าตื่นเต้นและท้าทายทางอาชีพการงานแก่พนักงานราว 75,000 คน ธนาคารมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว และได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลกในมาตรฐานระดับสูงด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายของพนักงาน หลักการที่สืบทอดมาและค่านิยมองค์กรนี้สะท้อนอยู่ในพันธกิจของเรา ‘Here for good’

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) นำเสนอนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยสายงานบุคคลธนกิจให้บริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ บริการรับฝากเงิน บริการด้านการบริหารสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายบุคคล ผู้ประกอบการรายย่อยและกลาง ส่วนสายงานสถาบันธนกิจ ให้บริการลูกค้าสถาบันและบริษัทในด้านต่างๆ เช่น สินเชื่อพาณิชย์ การบริหารเงินสด การให้กู้ บริการด้านหลักทรัพย์ บริการด้านเงินตราต่างประเทศ บริการด้านการกู้ยืมในตลาดทุนและบริการด้านเงินกู้สำหรับธุรกิจ

เว็บไซต์กลุ่มธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด www.standardchartered.com

เว็บไซต์ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) www.standardchartred.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด