ปฏิทินข่าวธุรกิจประจำวันพรุ่งนี้(28 มิถุนายน 2553)

อาทิตย์ ๒๗ มิถุนายน ๒๐๑๐ ๑๖:๐๐
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2553

08.30 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดประชุม “สรุปผลการ

ดำเนินโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่าย

วิสาหกิจอุตสาหกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ณ ศูนย์

การประชุมฯ สิริกิติ์

09.00 น. - 16.00 น. BrainAsset จัดอบรม หัวข้อ Social Media Marketing

การตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภค ณ ศูนย์ศึกษาสาธร

ธานี มหาวิทยาลัยรังสิต(อาคารสาธรธานี 1)

10.00 น. ศุภาลัย แถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการ "ช็อปช่วย

เพื่อน" ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3

10.00 น. ***แจ้งยกเลิก***งานแถลงข่าว EXIM BANK แถลงข่าวเปิด

บริการใหม่ “อาเซียน+6 : รับซื้อตั๋วแถมประกัน” ณ -

10.00 น. ดีลอยท์ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมภาษณ์กลุ่มย่อยในหัว

ข้อ “การเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีธุรกิจหยุดชะงัก”

(Business Interruption Claim) ณ อาคาร รัจนาการ

ถนนสาทรใต้

10.30 น. เน็ตแอพ แถลงข่าว “การประกาศผลการดำเนินงานปี 2010

และกลยุทธ์การทำตลาดปี 2011”โดยบริษัท เน็ตแอพ

(ประเทศไทย) จำกัด ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ กรุงเทพฯ

13.00 น. - 17.00 น. บลจ.ทหารไทย จัดงานสัมมนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “จัด

ทัพลงทุนด้วยหุ้น ตราสารหนี้ ทองคำ และน้ำมัน” ณ

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

13.00 น. Sleep to LiveTM จัดงานแถลงข่าว “Discover a better

life through the science of better sleep” ณ โรงแรม

ปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล

13.30 น. TMB แถลงข่าวเปิดตัว “ OD Transformer ” ณ อาคาร

ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ จตุจักร

13.30 น. สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดแถลงข่าวการจัดงาน

มหกรรมอสังหาริมทรัพย์และบ้านมือสอง (NPA GRAND SALE

2010) ณ โรงแรมโฟว์ซีซั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด