ภาพข่าว: กรมเจรจาฯ เดินสาย สร้างความพร้อมให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย

อังคาร ๒๗ กรกฎาคม ๒๐๑๐ ๑๐:๔๐
กรมเจรจาฯ เดินสาย สร้างความพร้อมให้เกษตรกร และผู้ประกอบการไทย รายสินค้า ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และไม้ดอก ไม้ประดับ สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดราชบุรี

นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (คนที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับ การเปิดตลาดสินค้าเกษตร” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคกลาง ในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กรณีรายสินค้า ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และไม้ดอก ไม้ประดับ ให้มองเห็นโอกาสทางการค้าสินค้าในอาเซียน รวมถึงแนวทางการปรับตัว หลัง 1 มกราคม 2553 สินค้ากว่า 8,000 รายการ ลดภาษีเป็นศูนย์ โดยมี นายฉัตรชัย เลื่อมประเสริฐ (คนที่ 3 จากซ้าย) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด