ภาพข่าว: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

เสาร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๐๑๐ ๑๒:๐๙
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2553 นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล กรรมการธนาคาร พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ นายทิวัตถ์ภีม ธีระสาสน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) คณะกรรมการ CG&CSR ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายพระบรมสาทิสลักษณ์คู่พระบารมี กรอบรูปเงินสลักดุนลวดลายโบราณ “ดอกพุดตานใบเทศ” แจกันดอกไม้สด และสมุดลงนามถวายพระพร รวมทั้งสิ้น 24 เล่ม จากงานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรส ซึ่งจัดโดยธนาคารฯ เมื่อวันที่ 9-13 มิถุนายน 2553 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่ผ่านมา พร้อมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ตึกศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด