ภาพข่าว: เติมพลังรักสู่ลูกด้วยนมแม่...แค่ 10 ขั้น

พุธ ๐๔ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๓:๔๘
พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต 13 กรุงเทพมหานคร และ นพ.ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผอ.รพ.ตากสิน พญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าว “เติมพลังรักสู่ลูกด้วยนมแม่...แค่ 10 ขั้น พยาบาลมุ่งมั่นเสริมทักษะสนับสนุน” ด้วยการจัด “โครงการอบรมทักษะการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับพยาบาลเพื่อปฏิบัติงานในคลินิกนมแม่ในเขตกรุงเทพมหานคร” เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและ “สัปดาห์นมแม่โลก” ในเดือนสิงหาคมนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารสถาบันฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด