ภาพข่าว: CDGS โชว์ e-Budgeting

พฤหัส ๐๕ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๒:๓๓
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด System Integrator รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ร่วม นำเสนอ ระบบงาน e-Budgeting ภายในบู้ธนิทรรศการ ของสำนักงบประมาณ ในงาน “ การประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก CIO ภาครัฐและ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

ในภาพ : ดร. อุณหิศ กาญจนกุญชร (ที่ 3 : จากขวา) รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล , คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี

โทร. 0-2678-0200 ต่อ 2995-2999

e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด