ภาพข่าว: CDGS MOT : : Part I Introduction to EA

ศุกร์ ๒๗ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๔:๕๘
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด System Integrator รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมงานสัมมนา การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 “ MOT EA : Part I Introduction to EA” จัดโดยกระทรวงคมนาคม ซึ่งในงานจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Enterprise Architect (EA) สำหรับนำมาประยุกต์การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง

โดยได้รับเกียรติ จากคุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) กล่าวเปิดงาน และในโอกาสนี้ คุณพิทยา กิจติวรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เข้าร่วมให้การต้อนรับลูกค้าจากหลายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม

ในภาพ : คุณภาวสุทธิ์ จึงอนุวัฒน์ (ที่ 4 : จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติถ่ายภาพเ ร่วมกับคุณธีรวัฒน์ จ้อยปลื้ม (ที่ 2 : จากขวา ) Sales Manager บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด และทีมงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล , คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี

โทร. 0-2678-0200 ต่อ 2995-2999

e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด