“OTOP MIDYEAR 2010 ผนึกใจ ชิม ชม ช้อป” ปิดฉากแล้ว เงินสะพัดกว่า 810 ล้านบาท

อังคาร ๓๑ สิงหาคม ๒๐๑๐ ๑๒:๐๓
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสรุปผลการจัดงาน “OTOP Midyear 2010 ผนึกใจชิม ชม ช้อป” พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดดีเด่น (OTOP KBO CONTEST) ปี 2553 ณ เวทีกลางภายในอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิเชียร ชวลิต อธิบดี -กรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการจัดงาน และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดงาน “OTOP Midyear 2010” ในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของกระทรวงมหาดไทยที่จะจัดงานขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ค้าสินค้า OTOP และเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่เกิดจาก ภูมิปัญญาไทยได้ในราคาย่อมเยา และจากการรายงานทราบว่า ตลอดระยะเวลา 9 วันที่ผ่านมา บรรยากาศทางการค้าเป็นไปอย่างคึกคัก การจัดงานประสบผลสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ มีผู้เข้าชมงานกว่า 770,000 คน มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 40,000 คน ยอดการจำหน่ายสินค้า และยอดสั่งจองสินค้าในงานสูงกว่า 810 ล้านบาท มากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 100 ล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวจะหมุนเวียนกระจายไปอยู่ในมือของกลุ่มผู้ค้า OTOP เกือบ 3,000 กลุ่ม เกิดการกระจายรายได้ไปยังพี่น้องประชาชนชาว OTOP ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 คน จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านบาท และจากผลการสำรวจความพึงพอใจ พบว่า

- ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่ร้อยละ 83 มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

- ผู้ร่วมแสดงและผู้จำหน่ายสินค้า OTOP ร้อยละ 84 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ส่งเสริมให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนาสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุด้วยว่า “กระทรวงมหาดไทยจะส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งต่อไปจะจัดงาน OTOP City ขึ้น ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ และขอชื่นชมการทำงานของทุกจังหวัด และทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมกันทำงานในรูปแบบของเครือข่ายองค์ความรู้ หรือ Knowledge Based OTOP ที่ได้ช่วยสนับสนุนถ่ายทอด

องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถดึงดูดใจผู้ซื้อได้มากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณชาว OTOP ทุกท่าน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สนับสนุน และสร้างสรรค์ให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง”

นายวิเชียร ชวลิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน มาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถ การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ และพัฒนาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของตนเอง

การจัดงาน OTOP Midyear 2010 เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการกันเอง และกับผู้บริโภค เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าตรงกับความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค มีความพร้อมในการแข่งขันในเวทีภายในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างมั่นคง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดารณี และคุณพิมพ์พิศา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด

โทรศัพท์ 02-203-0075-6

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด