ภาพข่าว: พิธีส่งมอบฝายหัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่

พฤหัส ๐๙ กันยายน ๒๐๑๐ ๑๑:๔๕
นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย พล.ต. สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี (ที่ 3 จากขวา) และ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คนกลาง) ร่วมส่งมอบฝายหัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยมีผู้แทนองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบและรับหน้าที่ในการบริหารจัดการต่อไป โดยการก่อสร้างฝายหัวเมืองนี้ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมของราษฏรบ้านใหม่ และหมู่บ้านใกล้เคียงได้ถึงจำนวน 1,000 ไร่ รวมถึงน้ำในการอุปโภคและบริโภคได้จำนวน 245 ครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด