มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.ลพบุรี

ศุกร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๐ ๑๒:๐๔
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.ลพบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่ จังหวัดชัยภูมิ

นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ จากส่วนกลาง เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในท้องที่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,000 ครอบครัว จากการที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรจำนวนมากอยู่ในขณะนี้

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 10 ล้านบาท ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน ซึ่งนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระราชกระแสจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ และยังมีประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลอีกจำนวน 737 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,757,320.25 บาท

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขที่บัญชี 401-636319-9 สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) และบัญชีธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เลขที่บัญชี 046-2-44777-2 สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) และส่งสำเนาใบฝากมาทางโทรสาร 02-281-1423 พร้อมชื่อที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จรับเงินภายใน 15 วัน

หรือสามารถส่งเป็นเช็คธนาคารหรือตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ จ่ายปลายทาง ปณ.จิตรลดา 10303 หรือ ปณ.พลับพลาไชย 10100 “สั่งจ่ายในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ” พร้อมชื่อที่อยู่ที่จะออกใบเสร็จรับเงินมาที่ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตู้ ปณ.22 ปณ.พลับพลาไชย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-281-1902, 02-282-9596

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ

เวลา 11.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จำนวน 2,000 ครอบครัว

เวลา 14.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลจัตุรัส จำนวน 1,000

ครอบครัว

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โทรศัพท์ 02-281-1902, 02-282-9596

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด