มท 1 เรียกประชุม 13 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพฯ รับมือน้ำท่วม

ศุกร์ ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๐ ๑๕:๒๙
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 13 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ รวมถึงกรุงเทพฯ ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนกรมชลประทาน เพื่อติดตามแนวโน้มสถานการณ์อุทภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จากอิทธิพลของน้ำเหนือไหลบ่าและน้ำทะเลหนุน ในช่วงวันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2553 รวมถึงกำหนดมาตรการ รองรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคกลาง โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการดูแลพื้นที่ลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ำเป็นพิเศษ และให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นจากปกติ เพื่อป้องกันภาวะน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมฉับพลันในช่วงที่มีฝนตกหนัก จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัย ณ วัดสนามเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด