มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

พุธ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๓:๕๗
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2553 นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัด นำสิ่งของพระราชทานจากพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในท้องที่จังหวัดปัตตานีจำนวน 1,000 ชุด ทั้งนี้ ทางจังหวัดยะลา และนราธิวาส ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ในเบื้องต้นแล้ว

นับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 49,850 ครอบครัว ในพื้นที่ 50 อำเภอ 28 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ พะเยา ลำพูน น่าน สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร ชัยนาท เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สระแก้ว เพชรบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และจังหวัดกำแพงเพชร คิดเป็นมูลค่า 20,062,980.14 บาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบอุทกภัย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มอีก จำนวน 10 ล้านบาท ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนำไปจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่อย่างเร่งด่วน ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แล้วจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งนายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับพระราชกระแสจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่

โดยในวันที่ 4 พ.ย. 2553 นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ พร้อมคณะฯ จากส่วนกลาง เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดพัทลุง สตูล และจังหวัดตรัง จำนวน 3,000 ครอบครัว และในวันเดียวกัน นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ จากส่วนกลาง เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 2,000 ครอบครัว ดังนี้

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ในท้องที่จังหวัดพัทลุง สตูล และจังหวัดตรัง

เวลา 09.30 — 10.30 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่วัดควนกรวด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 1,000 ครอบครัว

เวลา 10.30 - 12.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง

จังหวัดสตูล จำนวน 1,000 ครอบครัว

เวลา 14.00 - 16.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่เทศบาลตำบลนาโยงอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวน 2,000 ครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ในท้องที่จังหวัดชัยนาท

เวลา 10.00 - 12.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จำนวน 2,000 ครอบครัว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด