กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และ กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดขบวนเรือถวายพระพรกลางแม่น้ำเจ้าพระยา วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553

พฤหัส ๑๑ พฤศจิกายน ๒๐๑๐ ๑๕:๐๒
วานนี้ ที่ห้องประชุมพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ตลอดมากว่า 63 ปีแห่งการครองสิริราชย์สมบัติ และจะมีการจัดกิจกรรมสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. การจัดกิจกรรมขบวนเรือพสกนิกรชาวไทยร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำศิริราช ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ประชาชนชาวไทย จะรวมพลัง รวมใจกันล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อมาจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคาดว่าจะมีเรือเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 600 ลำ โดยเรือทุกลำที่จะเข้าร่วม จะต้องได้รับการตรวจสอบ และการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า เท่านั้น

2. การสร้างภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 เรื่อง โดยคณะผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของประเทศไทย ประกอบด้วย คุณยุทธนา มุกดาสนิท กับภาพยนตร์เรื่อง แผ่นดินของเรา คุณปรัชญา ปิ่นแก้ว กับภาพยนตร์เรื่อง คนล่าเมฆ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร กับภาพยนตร์เรื่อง เหรียญของพ่อ คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง กับภาพยนตร์เรื่อง จากฟ้าสู่ดิน คุณ พิง ลำพระเพลิง กับภาพยนตร์เรื่อง อาม่า คุณเหมันต์ เชตมี กับภาพยนตร์เรื่อง ราชประชานุเคราะห์ และ ทีมผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “แฟนฉัน” กับภาพยนตร์เรื่อง “เรื่องเดียวกัน” ซึ่งจะมีการผลิตเป็น VCD จำนวน 5,000,000 ชุด เพื่อนำไปเผยแพร่ให้ประชนได้รับชมอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

3. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ แบบกึ่งถาวร ภายใต้ชื่อโครงการ KING Pavilion ซึ่งจะเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยจะเริ่มแสดงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

นายเนวิน ชิดชอบ คณะทำงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่าคณะทำงานมีความตั้งใจอย่างมากที่จะสร้างสรรค์วิธีการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนได้รับทราบ และ พยายามหาวิธีการที่จะให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ใกล้ชิดที่สุด ซึ่งเชื่อว่าการจัดขบวนเรือถวายพระพรในครั้งนี้ จะเป็นที่ประทับใจของประชาชนทั่วประเทศ และ ผู้คนทั่วโลก จะได้รับทราบถึงความจงรักภกัดีที่ประชาชนชาวไทย มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของเรา อีกด้วย

“ผมเชื่อว่า ภาพที่จะปรากฎในแม่น้ำเจ้าพระยา ในคืนวันที่ 5 ธันวาคม 2553 จะเป็นภาพการแสดงความจงรักภักดีที่สวยงามที่สุด และจะถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก แม่น้ำเจ้าพระยาในคืนวันนั้นจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่สว่างไสว สวยงาม และกึกก้องไปด้วยเสียงการถวายพระพรของประชาชนชาวไทย เป็นที่จดจำไปตลอดกาล จึงอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการถวายพระพรในครั้งนี้โดยทั่วกัน”

สำหรับท่านที่ประสงค์จะนำเรือเข้าร่วมขบวนเรือถวายพระพร ติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-223 — 5249 และ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม หมายเลขโทรศัพท์ 02-233-0437 เพื่อการจัดขบวนเรือที่สวยงาม และปลอดภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด