ภาพข่าว: GovIT 2nd 2010 By CDGS

พฤหัส ๐๙ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๒:๒๐
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด System Integrator รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี ร่วมมือกับ IBM, HP และ First logic จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ภายใต้ชื่องาน “ GovIT2nd 2010 By CDGS ” เพื่อถ่ายทอดความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน IT

โอกาสนี้คุณพิทยา กิจติวรานนท์ (ที่ 4 : จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับลูกค้า พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณกำพล ศรธนะรัตน์ (ที่ 2 : ซ้าย) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คุณชูเกียรติ ช่วงชัยชัชวาล (ที่ 3 : จากซ้าย) จากสำนักงบประมาณ คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ (ที่ 1 : จากขวา) จากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คุณเทอดศักดิ์ เหมือนแก้ว (ที่ 2 : จากขวา) จากการเคหะแห่งชาติ คุณวุฒินันท์ สิลมัฐ (ที่ 3 : จากขวา) จากการประปานครหลวง

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :

คุณจรีย์วิบูล บุญชนะโกศล , คุณสุรินทร์ทิพย์ เดชประยูรทรัพย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทซีดีจี

โทร. 0-2678-0200 ต่อ 2995-2999

e-mail : [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด