วิทยุการบินฯ สานต่อ CSR มอบทุนการศึกษาเด็กพิการ 1.3 ล้านบาท

ศุกร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๑๐ ๑๕:๕๕
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553 แก่เด็กพิการระดับประถมศึกษา จำนวน 143 ทุน จาก 65 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีฯ

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกระดับ จึงขอชื่นชมหน่วยงานภาครัฐอย่างวิทยุการบินฯ ที่มิได้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมโดยตรง แต่ก็มีเจตนารมณ์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยเฉพาะกับเด็กพิการด้อยโอกาส เห็นได้จากความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาติดต่อกันมาเป็นเวลาถึง 5 ปี อันเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของเด็กพิการ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้เด็กพิการเพิ่มเติมอีก 10 ทุนด้วย”

ด้าน พลอากาศเอกสมชาย เธียรอนันท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “วิทยุการบินฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้ยุวชนผู้พิการระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับในปีนี้มีเด็กพิการจากทั่วประเทศผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ทุนละ 5,500 บาท ประกอบด้วย ผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางร่างกาย ผู้พิการทางสติปัญญา และออทิสติก รวมทั้งสิ้น 236 ทุน แบ่งเป็น ในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 143 ทุน และในส่วนศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค และศูนย์ซ่อมบำรุง จำนวน 93 ทุน รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,298,000 บาท”

พลอากาศเอกสมชายฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “มูลนิธิวิทยุการบินฯ ได้มอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 นอกจากมีพิธีมอบทุนฯ แล้ว ยังได้จัดเตรียมเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานแก่ผู้รับทุน ที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้สมทบทุนและช่วยหยิบยื่นโอกาสให้เด็กกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามยังมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ยังรอรับโอกาสการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน และในอนาคตหากบุคคลกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด