ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ออก Letter of Credit ให้กับ ‘บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง’ เพื่อเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 10,000 ล้านบาท

อังคาร ๒๕ มกราคม ๒๐๑๑ ๑๕:๔๕
นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากขวา) และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญา Credit Facility Agreement ร่วมกับ นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายกวิน กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ (ซ้าย) บริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการออก Letter of Credit เพื่อเป็นหลักประกันในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bonds) ของบีทีเอสกรุ๊ปฯ อายุ 5 ปี มูลค่าเสนอขายจำนวน 10,000 ล้านบาท โดยมีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ Morgan Stanley เป็นผู้จัดจำหน่าย (Sole Lead Manager and Bookrunner) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็น Co-Manager ในการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ทั้งจำนวนในต่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด