มท.1พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ แพร่ อุตรดิตถ์ มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว

ศุกร์ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๐๙:๐๓
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดบุรีรัมย์ แพร่ และอุตรดิตถ์ พร้อมมอบเครื่องกันหนาว จำนวน 3,500 ชุด แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งจากการตรวจสอบสถานการณ์ภัยหนาวของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) แล้ว 37 จังหวัด 508 อำเภอ 4,093 ตำบล 50,669 หมู่บ้าน แจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปแล้ว จำนวน 565,735 ชิ้น ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาวสามารถติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด