มท.1พร้อมคณะลงพื้นที่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย

พุธ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๓:๔๙
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ประชาชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษได้ประกาศให้พื้นที่ตำบลเสาธงชัย หมู่ที่ 2 3 9 10 12 13 และตำบลรุ่ง หมู่ที่ 5 7 10 อำเภอกันทรลักษณ์เป็นพื้นที่ภัยประสบภัยพิบัติ (ภัยอันเนื่องจากกองกำลังจากนอกประเทศ) พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้สั่งการให้ศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด