คาดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี 54 เติบโตร้อยละ 8.1

ศุกร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๔:๔๗
TMB Analytics ประเมินสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ปี 2554 เติบโตร้อยละ 8.1 ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว ตามการเติบโตของเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น ตลาดสินเชื่อบ้านและเช่าซื้อรถแข่งขันรุนแรง ขณะที่ปัจจัยการเมืองจะส่งผลจำกัดแค่สินเชื่อรายใหญ่

สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างก้าวกระโดดที่ร้อยละ 11 สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เติบโตสูงถึงประมาณร้อยละ 8 ส่งผลให้ในปีนี้ ธนาคารหลายแห่งตั้งเป้าสินเชื่อในค่อนข้างสูงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่และกลางที่ตั้งเป้าเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8 ส่วนธนาคารขนาดเล็กตั้งเป้าเกินร้อยละ 10 เฉพาะอย่างยิ่งธนาคารที่ประกอบธุรกิจเช่าซื้อจะตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตสูงถึงร้อยละ 15 หรือกว่านั้น ปัจจัยหนึ่งมาจาก ธนาคารส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนแบ่งตลาดในสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อที่อยู่อาศัย และ เช่าซื้อรถยนต์ ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้บริโภครายย่อยที่จะเข้าถึงสินเชื่อในการบริโภคได้มากขึ้นตาม ขณะที่การแข่งขันในการปล่อยสินเชื่อ SME ก็จะมากขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้การปล่อยกู้ให้กับรายย่อย และ SME จะช่วยให้ธนาคารบริหารความเสี่ยงได้ดีกว่า เนื่องจาก 1)สินเชื่อไม่กระจุกตัว โดยหากเกิดกรณีผู้ขอสินเชื่อบางรายไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ ก็จะเกิดความเสียหายกับธนาคารผู้ปล่อยสินเชื่อน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปล่อยให้กับสินเชื่อรายใหญ่, 2)ส่วนต่างกำไร (interest margin) ที่ธนาคารจะได้จากสินเชื่อรายย่อยและ SME นั้นสูงกว่าลูกค้ารายใหญ่, และ 3)บรรยากาศและความมั่นใจในการลงทุนในเชิงลบ จะกระทบการความต้องการสินเชื่อของผู้ประกอบการรายใหญ่ชัดเจนมาก สังเกตได้จากช่วงไตรมาสสองของปีที่แล้ว ซึ่งมีเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง สินเชื่อที่ปล่อยให้รายใหญ่หดตัวจากไตรมาสแรกปีเดียวกันถึงร้อยละ 8 ขณะที่สินเชื่อที่ให้กับ SME และ รายย่อย ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และ 5 ตามลำดับ ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ยังไม่แน่นอนในเชิงลบของปีนี้ อาจส่งผลต่อความมั่นใจในการลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อาจชะงักลงได้หากเกิดเหตุการณ์ทำนองเดียวกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำกว่าและความเสี่ยงที่สูงกว่าของ SME เมื่อเทียบกับสินเชื่อรายย่อย ดังนั้น ในปีนี้ การรุกสินเชื่อรายย่อยยังทวีความเข้มข้นต่อไป ทั้งนี้ หากพิจารณาสัดส่วนของการปล่อยสินเชื่อให้กับ รายย่อย SME และ รายใหญ่แล้ว พบว่าการปล่อยสินเชื่อจะไปกระจุกตัวที่รายใหญ่ถึงร้อยละ 42 อีกร้อยละ 34 เป็นของ SME และ ที่เหลือร้อยละ 24 เป็นสินเชื่อรายย่อย ซึ่งอัตราการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 ในปี 2553 ขณะที่สินเชื่อ SME และ รายใหญ่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าคือประมาณร้อยละ 10

สำหรับสภาพคล่อง คาดว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2553 ที่ยังอยู่ในระดับ 1 ล้านล้านบาท สามารถรองรับสินเชื่อที่จะเพิ่มขึ้นประมาณ 6 แสนล้านบาทในปีนี้ได้ แม้เงินฝากจะไม่เติบโตเลยก็ตาม ดังนั้น ภายใต้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่คาดว่าจะชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 3.6 และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะสูงขึ้นกว่าสิ้นปีก่อน ตามคาดการณ์ของ TMB Analytics ว่า MLR ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ จะไต่ขึ้นจากร้อยละ 6.12 ณ สิ้นปีที่แล้ว มาที่ร้อยละ 6.8-7.0 ณ สิ้นปี 54

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด