The Richmond Cup 2011 (แชมป์ริชมอนด์)

อังคาร ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๕:๓๓
ลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้จัดการโรงแรมริชมอนด์ จัด การแข่งขัน The Richmond Masters Invitional golf tournament 2011 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการโรงแรมริชมอนด์ด้วยดีตลอดมา โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นพ. วินัย สวัสดิวร เลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส.ป.ส.ช.) ณ สนาม Riverdale Golf Club

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด