ภาพข่าว: ฝ่ายบริการภาคพื้นการบินไทย มอบรางวัลพนักงานดีเด่น

พฤหัส ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑ ๑๑:๓๒
เมื่อเร็วๆ นี้ นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า ภาคพื้น รักษาการกรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการมอบรางวัลพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้นดีเด่น ให้แก่พนักงาน ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นางบุษบา สังขวิภา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสถานีต่างจังหวัดและต่างประเทศ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมเป็นเกียติในพิธี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย สุวรรณภูมิ

ทั้งนี้ รางวัลพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้นดีเด่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ที่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานรุ่นต่อๆ ไปได้ปฏิบัติตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด