ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๑:๕๐
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด นำโดยคุณวิฑูรย์ ริ้วเหลือง ผู้จัดการทั่วไป ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีนายแพทย์ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นผู้รับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด