กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดงานเปิดตัวหนังสือ“ รู้ทันตลาดทุน : สฤณี อาชวานันทกุล"/ "เล่าเรื่องชีวิตธรรมดา : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ”

พุธ ๒๓ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๒:๐๒
เชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ“ รู้ทันตลาดทุน : สฤณี อาชวานันทกุล"/ "เล่าเรื่องชีวิตธรรมดา : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ” 27 มี.ค.54

กำหนดการ

งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ โดยสำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 — 16.30 น.

ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

13.00-13.30น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

13.30-14.30 น. เปิดตัวหนังสือ “เล่าเรื่องชีวิตธรรมดา : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

วิทยากร : คุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

แขกรับเชิญ : คุณอรอุมา เกษตรพืชผล นักสื่อสารมวลชน

14.30-15.30 น. เปิดตัวหนังสือ “รู้ทันตลาดทุน”

พบปะพูดคุยกับนักเขียน “คุณสฤณี อาชวานันทกุล

15.30-16.30 น. เปิดตัวหนังสือ “Sustainable Design ดีไซน์...เปลี่ยนโลก” และ “กะเทาะเปลือก “แบรนด์”

พบปะพูดคุยกับนักเขียน “คุณสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์”

ดำเนินรายการตลอดงาน โดย “ศุนันทวดี อุทาโย” นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

นิธิกานต์ ภู่ศิริ (กบ)

ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จำกัด โทรศัพท์ 0-2338-3383-4 ต่อ 3383

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด