ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(27 มีนาคม 2554)

อาทิตย์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๑ ๐๘:๐๐
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554

09.00 น. Strategic Center จัดหลักสูตร 5 Strategic Thinking

Enhancement ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde

10.00 น. อายุรวัฒน์สากลกรุงเทพ 2011 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

11.00 น. มูลนิธิอมตะ ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “กินอยู่

แบบวิกรม” ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

13.00 น. กรุงเทพธุรกิจมีเดีย จัดงานเปิดตัวหนังสือ“ รู้ทัน

ตลาดทุน : สฤณี อาชวานันทกุล"/ "เล่าเรื่องชีวิต

ธรรมดา : ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ” ณ ศูนย์การประชุมฯ

สิริกิติ์

13.30 น. - 14.30 น. สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ จัดงานเปิดตัวหนังสือใหม่ 4

งาน ณ ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์

13.30 น. วิทยาลัยนวัตกรรม มธ. ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัว

ข้อ "Who Is The Champion In Technology Management"

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด