แอปโซลูท อิมแพค จัดงานแถลงข่าว" เปิดตัวผู้บริหารใหม่"และทิศทางการดำเนินงานบริษัทฯ

พุธ ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๑ ๑๕:๔๐
บมจ.แอปโซลูท อิมแพค (AIM) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าว" เปิดตัวผู้บริหารใหม่" พร้อมทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายบริษัทฯในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 1104 ชั้น 11 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

งานแถลงข่าว “เปิดตัวผู้บริหารใหม่” พร้อมทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายบริษัทฯ

บริษัท แอปโซลูท อิมแพค จำกัด (มหาชน) “AIM”

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 10.00 — 12.00 น.

ห้อง 1104 ชั้น 11 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.00 - 10.30 น. แขกผู้มีเกียรติ - สื่อมวลชน ลงทะเบียน/รับประทานอาหารว่าง

10.30 - 10.40 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

10.40 - 10.50 น. ชมวิดีทัศน์ แนะนำบมจ.แอปโซลูท อิมแพค

10.50 - 11.35 น. พิธีกรกล่าวเรียนเชิญผู้บริหาร บมจ.แอปโซลูท อิมแพคและผู้บริหารบริษัทย่อยขึ้นบนเวที เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท โดย

- คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร กรรมการผู้จัดการ บมจ. แอปโซลูท อิมแพค และบจ.อรูมายไลท์

- คุณพงศ์สิทธิ์ จิตตโอวาท กรรมการผู้จัดการ บจ.เอนโม

- คุณประสพโชค จันทรมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. เอนโม

- คุณสุรเชษฐ์ มีฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ บจ.อรูมายไลท์

11.35 - 11.50 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน

11.50 - 12.00 น. ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกัน

12.00 น. สิ้นสุดงานแถลงข่าว

รายละเอียดข้อมูลกรุณาติดต่อ : บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

พงศกร แจ้งประภากร

นุชจรีย์ ประยูรรัมย์

โทร: 02-664-4233 Fax : 02-664-4232

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด