ภาพข่าว: สายการบิน ทรานส์แอร์โร แอร์ไลน์ (UN) ต่อสัญญาบริการภาคพื้นฉบับใหม่กับการบินไทย

พฤหัส ๐๗ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๔:๕๓
นายดนุช บุนนาค (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการหน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายเล็ก กลิ่นวิบูลย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทยฯ และร้อยตรีอนุสสรณ์ นาคศรีชุ่ม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น บริษัท การบินไทยฯ จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสที่สายการบินทรานส์ แอร์โร (Transaero Airlines หรือ UN) ให้ความไว้วางใจและต่อสัญญา การบริการภาคพื้น (Ground Services) กับการบินไทย โดยซื้อบริการที่สถานีกรุงเทพฯ และภูเก็ต โดยมีนายสมนึก วีรเกียรติกำจร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนสายการบินทรานส์ แอร์โร ประจำสถานีกรุงเทพ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน

บริษัท การบินไทยฯ เป็นผู้ให้บริการภาคพื้นแก่สายการบินทรานส์ แอร์โร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนกระทั่งปัจจุบัน สายการบินทรานส์ แอร์โร ทำการบินระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศไทยจำนวน 27 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตามตารางบินประจำฤดูหนาวปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ซึ่งการบินไทยได้ให้บริการภาคพื้นแบบครบวงจรทั้งสถานีกรุงเทพ และสถานีภูเก็ต ได้แก่ การบริการผู้โดยสาร การบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ การบริการอุปกรณ์ภาคพื้น และการบริการช่างอากาศยาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด