ภาพข่าว: มท.1 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ภาคกลาง

ศุกร์ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๔:๒๒
ฯพณฯ ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ภาคกลาง ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ มูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ฯลฯ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปี 2554 นี้ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด