ธอส. ทูลเกล้าฯถวายเงิน จากการจำหน่ายภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภายในงาน“นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส”

อังคาร ๑๒ เมษายน ๒๐๑๑ ๑๓:๒๕
นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดย นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล (ที่สองจากนายประสงค์ พูนธเนศ นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ นายณัฐศิลป์ จงสงวน นายทิวัฒน์ภีม ธีระสาสน์ และ นายวิชัย หิรัฐวงศ์ คณะกรรมการ CG&CSR พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร ขอพระราชทานวโรกาส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงิน จากการจำหน่ายภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภายในงาน “นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี แห่งการบรมราชาภิเษกและราชาภิเษกสมรส” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมกันนี้ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูป “พระไภษัชยครุพุทธเจ้า” ซึ่งธนาคารได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด